„Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile/Instituțiile Publice” (SIIECAP)

  • Durata:5 zile
  • Număr de participanți:0 persoane

Descriere:

Destinatarii cursului de intruire: Specialiști în finanțe publice a căror responsabilități includ evidența contabilă în sistemul bugetar sau persoane care în activitatea profesională utilizează SI în contabilitatea bugetară

Obiectivele, scopul cursului de intruire: Formarea cunoștințelor practice privind aplicarea SI în contabilitatea bugetară.