Contabilitatea mijloacelor fixe în sectorul bugetar

  • Durata:5 zile
  • Număr de participanți:7 persoane

Descriere:

Destinatarii cursului de intruire: Specialiștilor în domeniul finanțelor publice a căror responsabilități includ evidența contabilă în sistemul bugetar (contabili și economiști)

Obiectivele, scopul cursului de intruire: Aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul contabilității mijloacelor fixe în sectorul bugetar. În cadrul cursurilor de instruire vor fi prezentate unele aspecte problematice a sectorului dat de contabilitate, cum ar fi: evaluarea mijloacelor fixe, reflectarea în contabilitate a operațiunilor de transmitere a mijloacelor fixe în arendă, în gestiunea economică, de reparație, de reevaluare a mijloacelor fixe, dar și noile prevederi privind Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare