Retrospectiva Centrului de instruire și dezvoltare profesională din Cadrul I.P. „CTIF” pentru anul 2022

Retrospectiva Centrului de instruire și dezvoltare profesională din Cadrul I.P. „CTIF” pentru anul 2022

Descriere:

Cursurile de instruire desfășurate de către CIDP au fost dedicate contribuabililor și specialiștilor în domeniul finanțelor publice, auditului intern, fiscal și vamal. Pentru a asigura calitatea instruirilor, precum și a spori gradul de pregătire profesională a formabililor, CIDP a identificat în calitate de formatori specialiști din diverse domenii de activitate și instituții, precum: Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, Serviciul Vamal și alte instituții de stat cu care Centrul menține o colaborare  de succes pe parcursul mai multor ani.

Astfel, printr-o prismă cantitativă a activității desfășurate în anul 2022, CIDP a realizat instruiri pe următoarele segmente:

        I.            Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice, IT, achiziții publice, alte domenii prioritare stabilite de MF, conform contractului cu Ministerul Finanțelor

·         29 cursuri de instruire pentru 937 specialiști în finanțe publice;

     II.            Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice contra plată

·         34 cursuri de instruire contra plată cu participarea a 796 specialiști

·         43 cursuri de instruire gratuite pentru specialiștii în domeniul finanțelor publice cu participarea a 3366 specialiști

  III.            Servicii de instruire a utilizatorilor privind modul de utilizare a SISFS

·         22 cursuri pentru contribuabili;

·         366 participanți la cursurile de instruire (angajați ai SFS, funcționari fiscali, contribuabili, APC, APL)

   IV.            Servicii de instruire în domeniul vamal

·         3 cursuri de instruire primară a declarantului vamal demarate atât pentru companiile licențiate în domeniul brokerajului vamal, cât și pentru persoane fizice

             Implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă angajații din cadrul CIDP, proiectele și evenimentele la care au participat, au fost înalt apreciate pe parcursul anului, iar pentru aportul substanțial adus în dezvoltarea și promovarea auditului intern în sectorul public al Republicii Moldova, Centrului de instruire și dezvoltare profesională i s-a conferit Diplomă de gratitudine, fapt ce  implică o recunoaștere atât din partea Ministerului Finanțelor, precum și a participanților la cursurile de instruire organizate și desfășurate de către CIDP.

            Șefa Centrului de instruire și dezvoltare profesională, Dna Natalia Nogai, a reiterat importanța instruirilor pentru formarea competențelor profesionale ale specialiștilor în domeniul public. Totodată, Dna Nogai a  punctat detaliile definitorii ale activității CIDP, precum și  obiectivele pentru anul următor:

„Centrul de instruire și dezvoltare profesională va continua să contribuie la pregătirea profesională a specialiștilor din sectorul public prin organizarea cursurilor de instruire la un nivel înalt, implicând în acest sens o echipă consolidată de formatori cu o experiență inedită în domenii de interes. Totodată, în scopul sporirii calității instruirilor, un obiectiv primordial pentru anul 2023 va constitui acreditarea Centrului, ceea ce va avea un impact consolidat atât asupra imaginii instituției, cât și va implica o abordare mai amplă, mai structurată a instruirilor defășurate. În acest sens, avem suportul necesar din partea conducerii instituției, precum și acceptul fondatorului, Ministerului Finanțelor, ceea ce ne încurajează să perfecționăm în mod continuu activitatea realizată”, a declarat Dna Natalia Nogai, șefa  CIDP.