Curs de instruire cu genericul „Cadrul Bugetar pe Termen Mediu – instrument de planificare strategică a bugetului”

Curs de instruire cu genericul „Cadrul Bugetar pe Termen Mediu – instrument de planificare strategică a bugetului”

Descriere:

Cursul este predestinat specialiștilor din cadrul subdiviziunilor cu atribuții de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, direcțiilor/secțiilor financiare.

Scopul cursului constă în dezvoltarea cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor practice a specialiștilor privind corectitudinea planificării activităților în raport cu mijloacele financiare preconizate, ținând cont de gestionarea eficientă și eficace a acestora.

Durata cursului de instruire constituie 8 ore academice, costul per persoană fiind de 1 200,00 lei.

Cursul se finalizează cu înmânarea Certificatului de participare.

Doritorii de a participa la curs urmează să se înscrie în prealabil, în regim online accesând următorul link: https://forms.gle/wQ8FHuGfBfNVe8FCA.

De asemenea, înregistrarea poate fi efectuată și pe pagina www.cursuri.ctif.md  

Mai multe detalii le puteți obține la numărul de telefon 068669942 sau 022 822 032.