Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile/Instituțiile Publice bazat pe platforma „1C””

  • Продолжительность:5 дней
  • Участников:0 человек

Описание:

Получатели учебного курса: Specialiști în finanțe publice a căror responsabilități includ evidența contabilă în sistemul bugetar sau persoane care în activitatea profesională utilizează SIIECAP 1C.

Задачи, цели учебного курса: Formarea cunoștințelor practice privind aplicarea SIIECAP 1C în contabilitatea/instituțiilor bugetare.