Cursul de instruire primară a declarantului vama

  • Продолжительность:30 дней
  • Участников:0 человек

Описание:

Получатели учебного курса: Cursul de instruire primară a declarantului vamal vizează formarea unor profesioniști specializați în operațiuni de mediere în domeniul vămuirii.

Задачи, цели учебного курса: Obiectivul fundamental al cursului de instruire este de a oferi o bază teoretică și practică primară care ar permite participanților cursului dat să acumuleze competențe în următoarele domeniul brokerajului vamal. Modulul este destinat specialiștilor încadrați în activitatea de broker vamal sau studenților, absolvenților Instituțiilor de Învățământ Superioare de profil care doresc să-și aprofundeze cunoștințele, îndeosebi din punct de vedere practic sau specialiștilor ce-și doresc încadrarea într-o funcție de broker vamal.